thẻ ghi lưu trữ: iBeacon sdk

iBeacon SDK trên Android

ibeacon sdk

trường hợp sử dụng càng tốt và mô hình kinh doanh cho các đèn hiệu cho phép người dùng tương tác vị trí phụ thuộc thậm chí trong các tòa nhà hiện đang được tranh luận sôi nổi. Trong cửa hàng quảng cáo và giảm giá, thanh toán di động, dẫn đường, công cộng…