thẻ ghi lưu trữ: công nghệ iBeacon

Các khía cạnh pháp lý của các giải pháp công nghệ Beacon

Giải pháp công nghệ Beacon

Nhờ xác định vị trí chính xác, Beacon cung cấp cho khách hàng thông tin và dịch vụ chính xác trên điện thoại thông minh của họ tại điểm bán hàng. Chúng tôi giải thích các giải pháp công nghệ đèn hiệu và công nghệ iBeacon cho…

Nói chuyện với chuyên gia