thẻ ghi lưu trữ: Công nghệ đèn hiệu IoT

Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ Beacon IoT là gì

Công nghệ đèn hiệu IoT có nghĩa đen là đèn hiệu vô tuyến, tương tự như ánh sáng của một ngọn hải đăng. Theo nghĩa gốc, nó là một đài phát thanh di động hoặc cố định được sử dụng trong…