Tag Archives: mạng lưới lorawan

LoRaWAN: Một trong những công nghệ IoT thú vị nhất trên thị trường!

Một trong những công nghệ IoT thú vị nhất trên thị trường

Nếu bạn đang làm việc với các thiết bị nối mạng, bạn có thể đã nghe nói về LoRaWAN lúc này hay lúc khác. Nó là một giao thức mạng tầm xa. Nó cho phép kết nối mọi thứ…