thẻ ghi lưu trữ: LoRaWAN

LoRaWAN: Một trong những IOT Technologies Hầu hết Thú vị nhất trên thị trường!

One Of the Most Interesting-IoT-Technologies On The Market

Nếu bạn đang làm việc với các thiết bị nối mạng, bạn có thể đã nghe nói về LoRaWAN cùng một lúc này hay cách khác. Nó là một giao thức mạng tầm xa. Nó cho phép các mạng của sự vật…

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT Dùng Trong satallite

LoRaWAN IOT là sự phát triển mới nhất trong LPWAN (Năng lượng thấp, Mạng diện rộng) công nghệ. Nó được thiết kế đặc biệt để kết nối các thiết bị hoạt động bằng pin với internet là toàn cầu, khu vực, hoặc mạng quốc gia. Điều này…