thẻ ghi lưu trữ: moko beacon

Đặc điểm kỹ thuật của iBeacon là gì

Các tiêu chuẩn khác nhau cho Biểu tượng Bluetooth BLE từ iBeacon Đèn hiệu Bluetooth đang trở nên phổ biến khi mỗi ngày trôi qua. Vì vậy, nhiều tổ chức khổng lồ đang sử dụng các báo hiệu này để tiếp thị. Sau…

Nói chuyện với chuyên gia