Kiểm soát khách hàng của riêng bạn

Kiểm soát khách hàng của riêng bạn
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.