Phích cắm thông minh

Ổ cắm thông minh
Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.