Triển lãm thương mại

Moko Chào mừng bạn mọi lúc

Moko đã tham dự và sẽ tham dự hội chợ thương mại hàng đầu thế giới nhiều và hội nghị cho ngành công nghiệp điện tử. Nhóm nghiên cứu Moko đã tham dự IPA, ĐIỆN TỬ 2018 Năm nay. Trong 2019, chúng tôi sẽ được tham dự IFA 2019, MWCA 2019, Bạn được mời đến thăm chúng tôi và được lấy cảm hứng từ những đổi mới EMS của chúng tôi.

Hiển thị Thương mại Chúng tôi sẽ tham dự

Hiển thị Thương mại Chúng tôi đã tham dự