Triển lãm thương mại

MOKO luôn chào đón bạn

MOKO đã và sẽ tham dự nhiều hội chợ và hội nghị thương mại hàng đầu thế giới dành cho ngành công nghiệp điện tử. Nhóm MOKO đã tham dự IPA, ĐIỆN TỬ 2018 Năm nay. Trong 2019, chúng tôi sẽ tham dự IFA 2019, MWCA 2019, Bạn được mời đến thăm chúng tôi và được truyền cảm hứng từ những cải tiến EMS của chúng tôi.

Triển lãm thương mại chúng tôi sẽ tham dự

Triển lãm Thương mại Chúng tôi Đã Tham dự

Nói chuyện với chuyên gia