một thiết bị thông minh là gì

một thiết bị thông minh là gì?

Một thiết bị thông minh là một thiết bị điện tử, thường kết nối với các thiết bị hoặc các mạng khác thông qua giao thức không dây khác nhau như Bluetooth, NFC, Wi-Fi, 3G, và vân vân, mà có thể hoạt động một chút tương tác và độc lập. Một số loại đáng chú ý của thiết bị thông minh là điện thoại thông minh, phablets và máy tính bảng, đồng hồ thông minh, ban nhạc thông minh và dây đeo chìa khóa thông minh. Thuật ngữ này cũng có thể tham khảo một thiết bị mà hiện một số tính của máy tính phổ biến, bao gồm cả-mặc dù thông minh không nhất thiết phải-nhân tạo.

thiết bị thông minh có thể được thiết kế để hỗ trợ nhiều yếu tố hình thức khác nhau, một loạt các thuộc tính liên quan đến máy tính phổ biến và được sử dụng trong 3 môi trường hệ thống chính: thế giới vật chất, môi trường do con người làm trung tâm và các môi trường tính toán phân tán.