Gì vợi Mạng / Khả năng kết nối Modules?

Mạng / Khả năng kết nối Modules

Đây là có lẽ những gì bạn sẽ nghĩ là một mô-đun RF truyền thống. Những module này đóng vai trò như modem tinh khiết xử lý các thông tin liên lạc không dây và cung cấp kiểm soát ứng dụng của bạn và thông tin liên lạc thông qua một định nghĩa trước giao diện nối tiếp. Những module này thêm một giao diện không dây cho các ứng dụng mới hoặc hiện tại của bạn, nhưng sẽ yêu cầu bạn phải bao gồm các module cụ thể các thư viện SW để cơ sở mã của bạn.

nRF8001 Modules

nguồn: https://www.nordicsemi.com/eng/Products/3rd-Party-Bluetooth-low-energy-Modules