Về MOKOSmart trắng-nhãn Solution

MOKOSmart trắng nhãn(aka tư nhân nhãn) giải pháp cung cấp một loạt các sản phẩm nhãn trắng cho toàn cầu thiết bị thông minh thị trường. Hiện tại, dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm trackers thể dục, thiết bị nhà thông minh, đèn hiệu bluetooth và mô-đun Bluetooth. Sau đây giải thích tại sao bạn hợp tác tiếp theo có thể là trắng-nhãn.

Dựa trên thiết kế bảng mạch & Mfg.

Giải pháp trắng nhãn Comes

Tiệm cận Beacons Bluetooth

Modules Bluetooth

Giải pháp thể dục Tracker

  • Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh. Làm cho nó thành của bạn.
  • thiết kế & Năng lực sản xuất
  • Các tính năng tùy chỉnh sản phẩm & Ứng dụng di động
  • Chứng nhận chất lượng sản phẩm. Giá sĩ.
Tìm hiểu thêm

Trang chủ Giải pháp thông minh

Thông minh Plugs & Sockets

Smart Power Chuyển