triển khai toàn cầu của độ tin cậy cao các máy chủ đám mây Moko
để cung cấp không bị gián đoạn thông minh Dịch vụ đám mây

PCB Thiết kế và Sản xuất

We can design the size and the circuit of PCB according your function requirements. Chúng tôi có đầy đủ các linh kiện điện tử, placement equipment, thiết bị hàn, và thiết bị chuyên dụng lắp ráp điện tử.

Thiết kế bao vây và Sản xuất

Chúng tôi có thể thiết kế không gian bao vây và màu sắc theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi cũng có thể giúp khuôn mở và cung cấp dịch vụ sản xuất.

Customized APP

Ngôn ngữ, tên, logo và biểu tượng của giao diện có thể được tùy chỉnh để giúp bạn xuất bản các ứng dụng trên iOS App Store hoặc Android trên Google Play. Bạn cũng có thể chọn để truy cập vào phần cứng hiện tại của bạn để APP hiện Moko của.

Certification service

Chúng tôi có thể thiết kế không gian bao vây và màu sắc theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi cũng có thể giúp khuôn mở và cung cấp dịch vụ sản xuất.

How to work with MOKOSmart